Aankondiging Algemene Leden Vergadering ZAVO

19 September 2023 / Algemeen

Beste supporters en leden van supportersvereniging ZAVO.

Op donderdag 5 oktober organiseert het bestuur van Supportersvereniging ZAVO de algemene ledenvergadering (ALV). Aanvang 20.00 uur Sponsorhome

 

Agenda ALV Supportersvereniging ZAVO 5 oktober 2023 

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Sponsorcontract VVOG
 4. Goedkeuring notulen 29-9-2022
 5. Verslag verenigingsjaren
 6. Verslag penningmeester 2022 – 2023
 7. Verslag kascommissie (Goossen Luytjes en Bert Stoffer)
 8. Verkiezing nieuw lid kascommissie.  Goossen Luytjes is dit jaar aftredend. Bert nog 1 jaar
 9. Bestuursverkiezing.
  Mededeling: Wijziging rol Heino van Meekeren overgedragen naar Sjaak Bouwmeester en voorstellen 3 nieuwe commissieleden.

Arend Mulder en Jan Jansen (penningmeester) zijn aftredend en zijn niet herkiesbaar.
Voordracht bestuursleden en toevoeging nieuwe commissieleden.
Het bestuur draagt Ruud de Vries voor als bestuurslid in de functie van penningmeester.
Verder dragen we Kim Termaat voor als bestuurslid. Daarmee is de samenstelling weer terug op 9 bestuursleden.
Verder zijn Christiaan van den Brink, Gerrit Kroes en Ed van Briemen toegevoegd als commissieleden.

Kandidaten voor de vacatures van penningmeester en bestuurslid kunnen zich tot 24 uur voor de ALV melden bij de secretaris via mailadres: r.burgemeester57@gmail.com 

 

 1. Voorstel contributieverhoging.
  Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen naar € 17,50. De huidige contributie is al vele jaren ongewijzigd. De prijzen en kosten zijn uiteraard ook voor onze vereniging fors gestegen. Daarnaast is ook de incasso van de jaarlijkse contributie de afgelopen 3 jaar fors verhoogd naar gemiddeld €3,00 per lid.
 2. Rondvraag
 3. Verloting Club van 100
 4. Sluiting
Lees bericht

Trainer Jurjan Wouda door bij VVOG

09-12-2023

TC en bestuur zijn verheugd te kunnen melden dat Jurjan Wouda ook komend jaar voor de groep zal staan van het vlaggenschip van VVOG.

Lees bericht

Doelman Lars Reijnen naar VVOG

08-12-2023

VVOG is erin geslaagd om Lars Reijnen (19) aan te trekken.

Lees bericht

Oproep voor deelnemen aan het ACERBIS Oliebollentoernooi

08-12-2023

Er kan nog ingeschreven worden voor het traditionele oliebollentoernooi. Opgeven kan t/m 11 december.

Nieuwsoverzicht Archief