De contributie voor het nieuwe seizoen 2017-2018 bedraagt inclusief de verrekening van de kledingbijdrage per categorie als volgt:

Categorie Contributie per kwartaal
Senioren € 69,00
Senioren G-voetbal € 47,35
Junioren € 46,60
Junioren G-voetbal € 41,75
Pupillen € 40,95
Voetbalschool Dolfijn € 17,70
Ondersteunend lid € 29,00

Voor het tweede jeugdlid uit één gezin geldt een kortingspercentage van 15% en voor het derde en volgende jeugdlid uit één gezin geldt een kortingspercentage van 25% op het contributiebedrag exclusief kledingbijdrage. Daarbij wordt er een vrijwilligersbijdrage geïnd van € 10,00 per kwartaal. Meer informatie over de vrijwilligersbijdrage kunt u vinden op deze pagina.

De kledingbijdrage bedraagt € 3,75 per kwartaal voor senioren en € 3,15 per kwartaal voor de junioren en pupillen.

De automatische incasso van de contributie is dit seizoen 2017-2018 als volgt gepland:

Kwartaal Week
Eerste kwartaal Week van 24 juli tot 30 juli 2017
Tweede kwartaal         Week van 23 oktober tot 29 oktober 2017
Derde kwartaal Week van 22 tot 28 januari 2018
Vierde kwartaal Week van 23 april tot 29 april 2018

Betaling van de contributie is alleen mogelijk via automatische incasso. In de bovenvermelde bedragen is de contributie voor de KNVB inbegrepen. De contributie is ook bij tussentijdse opzegging altijd voor een geheel seizoen verschuldigd. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Eenmalig betaalt u het inschrijfgeld van € 5,00. Dit eenmalige bedrag wordt bij de eerstvolgende automatische incasso geïnd. 

Heeft u nog vragen? Mail dan naar ledenadministratie@vvog.nl