Het doel van dit reglement is het waarderen van onze leden, hen langer blijvend aan onze vereniging te verbinden en het motiveren van andere leden om hen hierin te volgen.

Jubilarissen

Binnen onze vereniging wordt een jubilaris gehuldigd als de duur van zijn/haar persoonlijke betalend lidmaatschap in een aaneengesloten periode de volgende waarde heeft bereikt:

 • 25 jaar
 • 40 jaar
 • 50 jaar
 • 60 jaar
 • 70 jaar en meer

Reglement

 • Alleen huidige betalende leden van VVOG Harderwijk kunnen worden aangemerkt als jubilaris
 • De jubilarissen worden bepaald aan de hand van de ledenlijst van de vereniging welke door ons is vastgelegd in Sportlink
 • Namens het bestuur controleert de secretaris jaarlijks aan het begin van elk jaar de ledenlijst voor wat betreft de nieuwe jubilarissen
 • Jaarlijks worden jubilarissen door het bestuur gehuldigd tijdens de ALV, of indien er voor het bestuur aanleiding is om dit op een ander moment te doen
 • 4 weken voor de ALV worden de jubilarissen door het Bestuurd uitgenodigd voor komst en huldiging
 • 2 weken voor aanvang van de ALV worden (aanvaarde) huldigingen aan alle leden kenbaar gemaakt via de website van VVOG Harderwijk
 • Ieder lid heeft het recht de huldiging en/of publicatie ervan te aanvaarden of te weigeren
 • De jubilaris ontvangt een dankwoord, een bijbehorend speldje en een bloementje en een vermelding op de website van de VVOG Harderwijk