VVOG heeft een team Communicatie. Team Communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van VVOG en valt direct onder het bestuur van VVOG. Rollen binnen dit team worden ingevuld door vrijwilligers en bestaan uit: Bestuurslid, coördinator, redactie, eindredactie, website, narrowcasting, LED-bord, social media, VVOG-TV, huisstijl en fotografie.

De vereniging beschikt over diverse communicatiemiddelen. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. Team Communicatie is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van de basismaterialen. De communicatiematerialen die hieronder beschikbaar worden gesteld zijn bestemd voor zij die hun medewerking verlenen aan onze Voetbal Vereniging Ons Genoegen. Deze communicatiematerialen zijn er voor om VVOG een sterke en positieve, professionele uitstraling mee te geven.

LETTERTYPE GEBRUIK

 • Documenten: Calibri
 • Online: Open Sans
 • Drukwerk: Pluto Sans / Open Sans

KLEUR GEBRUIK

 • GROEN: RGB 0/150/50
 • GRIJS: RGB 200/200/200
 • ZWART: RGB 0/0/0
 • Voor drukwerk:
  • GROEN: CMYK 95/0/100/0 of PMS 355c / PMS 354u
  • GRIJS: CMYK 0/0/0/30 of PMS Cool Gray 5c / PMS Cool Gray 5u
  • ZWART: CMYK 0/0/0/100

Contact team communicatie