1. Wie moeten de vrijwilligersbijdrage betalen?

Spelende leden van VVOG die geen vaste vrijwilligersfunctie hebben, betalen de vrijwilligersbijdrage. De bijdrage wordt eenmaal per gezin geheven en wordt geïnd bij het oudste spelende gezinslid. De bijdrage geldt niet voor ondersteunende leden, ereleden en voor de jongste jeugd (Dolfijntjes en Flevo-League). Vrijwilligers en hun gezinsleden zijn vrijgesteld. Leden van de G-teams en/of hun ouders kunnen bij de vrijwilligerscommissie om vrijstelling vragen. Zij kunnen een verzoek om vrijstelling mailen naar vrijwilligers@vvog.nl.
Alle leden die de bijdrage zijn verschuldigd, kunnen deze terugverdienen door gedurende het seizoen minimaal 12 uur vrijwilligerswerk voor VVOG te doen. Daarvoor kan men bij de vrijwilligerscommissie een activiteitenkaart opvragen of deze online bij punt 5 downloaden. Met een ingevulde activiteitenkaart kan de bijdrage worden teruggevraagd. De terugbetaling vindt plaats aan het einde van het seizoen.

2. Ik ben dit seizoen vaste vrijwilliger bij VVOG, maar de vrijwilligersbijdrage is toch in rekening gebracht bij mij en/of mijn gezinsleden. Hoe kan dat?

Mogelijk staan jouw gegevens of die van jouw gezinslid niet (goed) vermeld in Sportlink, het programma waarin VVOG leden en vrijwilligers administreert. Neem contact op met je coördinator of stuur een bericht aan vrijwilligers@vvog.nl. Vraag of je kunt worden geregistreerd als vaste vrijwilliger. Geef hierbij in elk geval je naam, functie, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer door. Deze gegevens hebben we nodig om vrijwilligers goed in te voeren in Sportlink. Geef ook aan bij welk lid de bijdrage in rekening is gebracht, zodat wij deze kunnen terugstorten.

3. Ik ben vrijwilliger/spelend lid, maar mijn kinderen staan ingeschreven op een ander adres. Moeten mijn kinderen toch/ook de vrijwilligersbijdrage betalen?

Wij beoordelen of de bijdrage is verschuldigd aan de hand van de adresgegevens. Als leden van een gezin op verschillende adressen zijn ingeschreven, dan gaan wij ervan uit dat zij niet tot een gezin behoren. Een oplossing is om kinderen in de ledenadministratie van VVOG in te schrijven op het adres van de ouder die spelend lid of vrijwilliger is. Geef daarvoor een adreswijziging door aan ledenadministratie@vvog.nl. Is de bijdrage ingehouden en wil je dat deze wordt teruggestort? Vermeld dit dan in je e-mail. Geef duidelijk aan bij welk lid de bijdrage is ingehouden.

4. Ik wil mij aanmelden als vrijwilliger. Wat kan ik doen?

Op de vacatures pagina (https://www.vvog.nl/clubinformatie/vrijwilligers/vacatures), krijg je een overzicht van het type functies bij VVOG. Daar vind je tevens de pdf, waarmee je je kunt aanmelden. Vul het formulier in en mail het naar vrijwilligers@vvog.nl of lever het in bij het wedstrijdsecretariaat. 
De taken verschillen in inhoud en intensiteit. Sommige functies kunnen prima vanuit huis worden uitgevoerd, voor andere zijn echt voetbalschoenen nodig. Voor veel taken (o.a. scheidsrechters, kantinedienst, toezichthouders) kunnen we eigenlijk altijd extra vrijwilligers gebruiken. Uiteraard geldt dat de invulling van sommige taken afhankelijk is van specifieke kwaliteiten of vaardigheden. 

VVOG is een vereniging in beweging. De lijst met vrijwilligerstaken is dan ook nooit compleet. Is er een taak die jij wilt invullen, maar die niet op de lijst staat? Aarzel niet en stuur een e-mail naar vrijwilligers@vvog.nl. In overleg bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

5. Ik wil geen vaste vrijwilligerstaak, maar wil komend seizoen wel 12 uur invullen. Hoe verdien ik de vrijwilligersbijdrage terug?

Alle spelende leden ontvangen bij aanvang van het seizoen via hun leiders een activiteitenkaart. Daarop kunnen leden zelf bijhouden als zij een taak hebben uitgevoerd. De verantwoordelijk coördinator zorgt ervoor dat de taak wordt afgetekend. De correct ingevulde activiteitenkaart waaruit blijkt dat ten minste 12 uur vrijwilligerswerk is gedaan, kun je inleveren bij de vrijwilligerscommissie (postvak in het wedstrijdsecretariaat) of inscannen en mailen naar vrijwilligers@vvog.nl. De terugbetaling vindt plaats aan het einde van het seizoen.
 

6. De afgelopen jaren hebben wij als team verplicht scheidsrechters geleverd en bardienst gedraaid. Hoe zit het daarmee in het nieuwe seizoen?

Uiteraard tellen de door de teamleden ingevulde uren gewoon mee voor de urentaak. Hiervoor moet de activiteitenkaart worden meegenomen, zodat deze kan worden afgetekend. Er is overigens geen bezwaar tegen als activiteiten per team worden ingevuld. Dit is iets wat binnen elk team afzonderlijk kan worden geregeld. Zo kan worden afgesproken om zoveel mogelijk kaarten “vol” te maken en aan het einde van het seizoen de terugontvangen vrijwilligersbijdragen te storten in een gezamenlijke pot. Een handige manier om te sparen voor het teamuitje.