Heeft u vragen, opmerkingen of goede adviezen, dan horen wij dat graag. U kunt contact met de vrijwilligerscommissie. De leden van deze commissie staan hieronder vermeld. 

Vrijwilligerscommissie

Jeannette Beelen
Jeannette Beelen

Commissielid

Sabine Komen
Sabine Komen

Administratie

Margaret Nauta
Margaret Nauta

Commissielid

Diana van de Meent
Diana van de Meent

Coördinator