1. Rol jeugdleider

De jeugdleider heeft een belangrijke rol binnen de vereniging. Hij /zij is als het ware het visitekaartje van de club en draagt verantwoordelijkheid voor het gedrag van zijn team. Als schakel tussen spelers, trainer, coördinator en de jeugdcommissie, heeft de jeugdleider directe invloed op hoe dingen gaan, zowel positief als negatief. Een enthousiaste en positieve uitstraling is erg belangrijk in deze voorbeeldfunctie.

2. Taakomschrijving jeugdleider

 • Contactpersoon voor ouders en jeugdspelers van het team betreffende niet-voetbaltechnische zaken.
 • Meldt zijn/haar team aan op wedstrijddagen bij het wedstrijdsecretariaat.
 • Ontvangt de scheidrechter/spelbegeleider bij thuiswedstrijden in het wedstrijdsecretariaat.
 • Maakt een planning voor rijschema's, was schema en corvee werkzaamheden.
 • Is alert op pesten, beledigen en discriminatie onderling.
 • Regelt bij thuiswedstrijden limonade/koffie voor de tegenstander.
 • Draagt zorg voor het schoon achterlaten van de kleedkamers (uit- en thuis).
 • Anticipeert op onsportief gedrag langs de lijnen tijdens wedstrijden (ouders /supporters).
 • Begeleiden van wedstrijden- zo nodig fluiten of vlaggen (evt. delegeren middels schema).
 • Gebruik van teampagina, digitaal wedstrijdformulier en controleren spelerspassen.
 • Houdt zichzelf op de hoogte van ontwikkelingen via de mail en de clubsite (VVOG/KNVB).
 • Bijwonen van informatie-avonden, instructie bijeenkomsten en overleg momenten.
 • Uitvoering geven aan ‘shake hands’ en/of andere sportiviteit projecten van de club.
 • De jeugdleider overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (in overleg met bestuur).
 • Meldt team-gerelateerde bijzonderheden z.s.m. bij de leeftijds-coördinator.

3. Samenwerking jeugdleider en jeugdtrainer

Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de jeugdleider goed communiceert en samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat er onder de spelers leeft.

4. Samenwerking jeugdleider en coördinator

Jeugdleiders/trainers melden alle bijzonderheden bij de coördinator, die vervolgens de jeugdcommissie op de hoogte houdt. Sancties en meldingen van regelovertredingen lopen via de coördinator. Jeugdleiders melden incidenten schriftelijk binnen 48 uur, krijgen binnen dezelfde tijd een reactie van de coördinator. Eventuele sancties volgen direct of na jeugdcommissieoverleg.