Bij alle professionele en amateurvoetbal geldt een algemeen vuurwerkverbod. Dat is niet alleen een regel van de KNVB maar ook wettelijk bepaald. Dit betekent dat op het gehele VVOG Harderwijk sportpark De Strokel en alle andere sportcomplexen in Nederland een algeheel vuurwerkverbod van kracht is. Ook het afsteken van vuurwerk buiten het sportpark dus bijvoorbeeld aan de bosrand of vanaf de parkeerplaats is niet toegestaan.

Onder vuurwerk valt alles wat maar enigszins met vuurwerk te maken heeft zoals knalvuurwerk, siervuurwerk, fakkels, rookpotten, enz… Sfeeracties waar voornoemde zaken voor gebruikt worden mogen dus niet. Sfeeracties bijvoorbeeld bij de opkomst van de spelers zijn zonder twijfel in de meeste gevallen sfeer verhogend maar vormen ook risico’s. De KNVB heeft daar ook duidelijke regels over opgesteld die gelden voor ALLE voetbalclubs in Nederland. Wij houden ons daar aan.

Het bestuur van VVOG Harderwijk heeft de plicht om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het afsteken van vuurwerk op De Strokel te voorkomen. Door middel van dit bericht willen wij, voor zover dit niet bekend mocht zijn, al onze bezoekers, leden en supporters van andere verenigingen hiervan nogmaals op de hoogte brengen. Het niet nakomen van dit verbod kan voor de vereniging verregaande gevolgen hebben. Dit start met een financiële boete van enkele honderden euro’s en bij herhaaldelijk overtreden zelfs tot enkele duizenden euro’s en zelfs punten aftrek.

Wedstrijden worden bezocht door functionarissen (waarnemers) van de KNVB. Deze personen zullen op het gebruik van vuurwerk controleren en dat rapporteren.

Gelet op de plaatselijke en landelijke wetgeving betekent dat ook dat er ook door de handhavers van de wet bekeuringen voor kunnen worden uitgedeeld. Ook het bij je hebben van vuurwerk is niet toegestaan. Realiseer je dat je met de zogenaamde (sfeer)acties de vereniging (ernstig) kan benadelen. Bovendien hebben we ook rekening te houden met omwonenden en de veiligheid van al onze bezoekers.

Het afsteken van iedere vorm van vuurwerk is niet toegestaan!

Wat er nog bij komt is het risico dat er beschadigingen aan het kunstgras ontstaan. Kosten voor eventueel herstel of vervanging zullen we op de veroorzakers verhalen. Om dit vast te stellen kan er gebruik worden gemaakt van camerabeelden. Dus nogmaals het zeer dringende verzoek: doe het niet!

Toezicht / handhaving

Verenigingen in de 2e en 3e divisie amateurvoetbal zijn verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen en een veiligheidsorganisatie te hebben. Onze stewards zijn door het bestuur aangewezen om toezicht te houden en bevoegd mensen van het sportpark te sturen of niet toe te laten. Aanwijzingen van de stewards of veiligheidscoördinator dienen te worden opgevolgd. Dit staat ook bij de ingang van ons sportpark. Het niet voldoen aan aanwijzingen van deze personen, beledigen, bedreigen of welke vorm van fysiek of verbaal geweld richting de stewards wordt niet geaccepteerd en blijft niet zonder gevolgen.