De afspraken die de jeugdleider maakt gelden voor alle spelers. De leider geeft ieder teamlid een afschrift van de gemaakte afspraken en zal spelers (ouders) die zich niet aan de afspraken houden daarop aanspreken. Het doel is een prettige manier van samenwerken en voorkomen van frustratie en teleurstellingen van alle betrokkenen.

Als spelers een afspraak herhaaldelijk niet nakomt zal hierover de coördinator worden geïnformeerd. Ook worden de ouders door de leider in kennis gesteld. Afhankelijk van de situatie zal er in overleg met de coördinator een sanctie worden opgelegd. De coördinator legt alles vast en informeert zo nodig de jeugdcommissie. Nadere informatie hierover kun je krijgen van de coördinator of het jeugdbestuur.

De jeugdcommissie verwacht van iedere jeugdleider (selectie en niet selectie) dat de afspraken worden gemaakt en erop toeziet dat afspraken worden nagekomen. Het maken van duidelijke afspraken is de basis voor een goede samenwerking en voorkomt onaangename verassingen. Mail een afschrift van de teamafspraken naar de coördinator.

Hieronder de teamafspraken die sowieso worden afgesproken/ vastgelegd:

  • Afmelden bij training/ wedstrijd (altijd met opgave van reden en zo vroeg mogelijk).
  • Hoe melden spelers zich af (de wijze van communiceren).
  • Hoe laat aanwezig bij training en wedstrijd (zie ook het regelement).
  • Welke informatie deel je met elkaar op de teamsite (geen vertrouwelijke info).
  • Welke bijdragen verwacht de leider (het team) van de ouders.
  • Corvee schema (iedere week hebben twee spelers corveedienst – kleedkamer).
  • Rijschema (ouders regelen zelf vervanging).
  • Was schema (de was-tas zal wekelijks door iemand worden meegenomen).
  • Innemen van waardevolle - persoonlijke bezittingen (leider verzamelt dat).
  • Wat laat je wel en wat niet achter in de kleedkamer (zowel “uit” als “thuis”).

Reglement jeugdspelers

ReglementReglement jeugd selectiespelers

Reglement jeugdspelers niet-selectieteamsReglement jeugdspelers niet-selectieteams