Jeugdopleiding VVOG behaalt Regionale Certificering

28 November 2017 / Jeugdcommissie / Jeugd

In 2001 werd door de KNVB het keurmerk Jeugdopleidingen ontwikkeld. Het waren toen voornamelijk betaald voetbalorganisaties die daar aan mee deden. Dit was de basis voor een grote sprong voorwaarts in de jeugdopleiding. In loop der tijd is er het nodige verandert en hebben omliggende landen ook hun jeugdopleidingen verbeterd. Om internationaal leidend te willen zijn is het programma doorontwikkeld en is de samenwerking tussen de KNVB, BVO’s en de amateurverenigingen verbeterd. Dit alles met als doel de jeugdopleidingen naar een hoger plan te tillen. Experts uit het betaald- en amateurvoetbal hebben het Kwaliteit & Performance Programma ontwikkeld. Dit was de start van het certificeringssysteem.

VVOG heeft het aangedurfd gedurende een traject van maanden de gehele jeugdorganisatie en jeugdopleiding te laten toetsen. Hiervoor werden HJO Gerrit Hup en namens de JC Antonio Vivas als projectleiders aangewezen. Er moest een gedetailleerd evaluatierapport worden opgesteld dat vervolgens in stappen door de KNVB en het door de bond aangesteld bureau NMC Bright werd beoordeeld. Alle facetten moesten met bewijsstukken als documentatie, plannen, diploma’s, presentaties, aanstellingscontracten en vele andere beleidsstukken worden onderbouwd. Daarna zijn betrokkenen over alle facetten van het programma geïnterviewd. Hierbij zijn ook onze jeugdtrainers Ramazan Pinarbasi, Jordy Roelofsen en coördinator Ben Jansen kritisch bevraagd.

De voetbalpiramide: De jeugdcertificering is verdeeld in vier niveaus.

- Internationaal, - Nationaal, - Regionaal en - Lokaal. Internationaal en nationaal zijn slechts weggelegd voor de betaald voetbalclubs. Voor de amateurverenigingen is Lokaal en Regionaal het maximaal haalbare.

Onderwerpen die in het programma en de audit aan de orde komen zijn: Beleid & bestuur, Teams, Kader, Training & wedstrijdprogramma, Samenwerking, Innovatie & kennisdeling, Ontwikkeling trainers & spelers, Accommodatie & voorzieningen, Resultaat & verantwoording. Al deze onderwerpen worden uitgediept en vragen om een onderbouwing welke moet worden ondersteund of aangetoond met bewijs.

Als club hadden we de hoop de status “lokale certificering” te behalen. Dit zou een mooie stap zijn om de “regionale certificering als doelstelling voor de komende drie jaar te zien. Deze opstelling bleek aan de bescheiden kant. Gelet op de gestelde eisen ontstond op een gegeven moment het geloof dat er wel eens meer in zou kunnen zitten. De organisatie van de jeugdafdeling alsmede de jeugdopleiding was al verder dan vooraf werd ingeschat. Enige bescheidenheid is op zijn plaats maar het werk van de afgelopen jaren had wel tot iets geleid. De bibliotheek van hoofd Jeugdopleidingen was goed gevuld en als het gaat om beleid en structuur was er al door de JC grote stappen gemaakt.

Om een lang verhaal kort te maken hebben we na een intensieve periode een eindrapport ontvangen met daarbij een motivering van de beoordeling alsmede enkele aanbevelingen. 

Er is door de KNVB en bureau NMC Bright vastgesteld dat wij voldoen aan de eisen van de Regionale certificering. Dat is voor een amateurvereniging hoge kwalificatie en daar mogen we met elkaar super trots op zijn. De certificering is 3 jaar geldig.

Uitreiking certificaat:

Zaterdag 5 november was het officiële moment en heeft Bram van Polen uit handen van KNVB official Hans Kusters symbolisch het certificaat in ontvangst genomen. Voorzitter Gert Jan had de aanvoerder van het succesvolle PEC Zwolle hier speciaal voor uitgenodigd. Bram heeft zelf deel uitgemaakt van de VVOG jeugdopleiding.

Official Kusters prees het jeugdbeleid van VVOG. De auditoren hebben vastgesteld dat er bij VVOG aandacht is voor meer dan alleen talent ontwikkeling. Daarnaast benoemde hij de aandacht voor sportiviteit & respect en de initiatieven binnen de jeugdafdeling die vereniging beter en mooier te maken.

Voorzitter Gert Jan Krop is trost op de beoordeling van de jeugdafdeling. “Het geeft ons nog meer kracht en motivatie het jeugdvoetbal en onze vereniging weer onderscheidend te maken. Het gras bij de buren lijkt vaak groener maar als we het niveau van onze jeugd naast dat van clubs in de regio leggen doen we er niet voor onder en mogen we best wat meer trots zijn. We doen er toe en kunnen ons meten met de grote amateurverenigingen in Nederland. Voetballen in de derde divisie zaterdag en diverse selectieteams op divisie niveau is gewoon heel goed. We gaan door met ontwikkelen. Er is nog genoeg te verbeteren. We zijn kritisch en weten dat niet altijd alles perfect gaat. We moeten ons blijven realiseren dat we een amateurverniging zijn en sterk afhankelijk van vrijwilligers maar als ik kijk naar het enthousiasme van onze (jonge) jeugdtrainers, de inzet van onze hoofd jeugdopleiding, ons technisch beleid, samenwerking met onze technische commissie en de betrokkenheid van onze leiders en coördinatoren, gaan we de komende jaren nog stappen maken. Het behalen van de regionale status is dus het werk van al deze betrokken personen. Gefeliciteerd allemaal !!!

Ben je geïnteresseerd in het Kwaliteit & Performance Programma Jeugdopleiding en wil je weten welke onderwerpen daarbij aan de orde komen, dan verwijzen we je graag naar de site van de KNVB of raadpleeg Google.

Lees bericht

Smaakvolle afsluiting laatste thuiswedstrijd & mooi sponsornieuws

19-05-2024

Gelijkspel tegen Buitenpost, eten van Wanipa Thai en nieuw sponsorcontract met Covebo.

Lees bericht

Supporters bus naar Longa ’30

19-05-2024

Komende zaterdag gaat er een supportersbus naar de uitwedstrijd Longa’30 -  VVOG Harderwijk.
De wedstrijd begint om 18:00 uur. De bus vertrekt om 16:15 uur bij VVOG.

Lees bericht

Inschrijving KNVB nieuw seizoen

18-05-2024

Voor 18 juni 2024 moeten alle teams ingeschreven zijn bij de KNVB.

Nieuwsoverzicht Archief