Status nieuwbouw plannen

16 April 2018 / Bestuur VVOG / Algemeen

Het is inmiddels weer geruime tijd geleden dat de presentaties voor de leden en sponsoren zijn gegeven. We hebben veel positieve reacties op het voornemen tot nieuwbouw ontvangen. Regelmatig komt de vraag hoever we inmiddels zijn gevorderd in het proces.

Er zijn nu 4 werkgroepen bezig op de verschillende terreinen. De belangrijkste hiervan is Financiën, deze moet meer inzicht verschaffen in de haalbaarheid van de financiering. Zoals ook in de presentaties is verteld, moeten we voldoende informatie en onderbouwing kunnen leveren om het Bestuur in mei en voor de ALV  in juni, een go/nogo besluit te kunnen laten nemen. Hiervoor onderzoeken wij van welke subsidiemogelijkheden wij gebruik kunnen maken en toetsen dit alvast bij die instanties. Verder worden allerlei mogelijke acties geïnventariseerd voor het werven van financiële middelen. 

In de werkgroep Bouw praten diverse VVOG'ers over mogelijkheden/wensen voor het definitieve ontwerp. Zoals ook in de presentatie aangegeven, willen we eerst intern bij VVOG overeenstemming hebben over hoe wij denken dat de nieuwbouw er uit zou moeten zien, voordat wij met externen (sponsoren) hierover gaan praten. 

Informatief worden hier ook vrijblijvend indicaties voor prijzen op onderdelen ingewonnen. Zoals algemeen bekend, zijn de prijzen voor bouwactiviteiten drastisch aan het stijgen. Dat betekent dat wij in de eerste contacten in april/mei met een aantal sponsoren onze ideeën zullen toetsen. Ongetwijfeld zullen hier nog verbetervoorstellen uitkomen. Het (aangepaste) voorlopig definitieve ontwerp moet ook een indicatie gegeven voor de verwachte totale investering. Over de financiering zal dus uiterlijk in mei/juni duidelijkheid komen. De belangrijkste post hierin is de maximaal € 250.000 subsidie van de gemeente. De aanvraag is ingediend. Informeel een positieve reactie ontvangen maar de gemeente neemt formeel pas in november 2018 een besluit.

Ik denk niet dat VVOG een definitie formeel GO-besluit zal nemen voordat deze toekenning hard is. Na een GO-besluit van de Algemene Leden Vergadering in juni hebben wij dus nog een half jaar (tot het definitieve gemeente subsidie besluit) waarin we de plannen definitief kunnen maken, inclusief architect, bestek, etc. Echter tot dat moment alle onder voorbehoud.

Bij een definitieve toewijzing van de gemeentesubsidie kunnen dan formele contracten gesloten worden en kan bij wijze van spreken in december 2018 gestart worden. Of realisatie eind 2019 haalbaar is zal blijken uit de "onder voorbehoud" activiteiten in de periode juni/november 2018. 

Het is verheugend dat veel leden hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren in de realisatie. In dit stadium, voorbereiding tot het besluit, hebben wij met de huidige bezetting voldoende capaciteit in de werkgroepen. Veel extra handen zullen nodig zijn nadat een GO-besluit is genomen. Wanneer en waarvoor zal duidelijk worden na dat besluit.

Suggesties, op/aanmerkingen, initiatieven, etc zijn van harte welkom.


Herman Dekker

Lees bericht

Speelschema Acerbis Oliebollentoernooi

19-12-2018

Op 29 december zullen er maar liefst 19 teams strijden om de fel begeerde halve finale plekken.

Lees bericht

Overheerlijke oliebollen te koop tijdens oliebollentoernooi

18-12-2018

Op 29 december worden ze weer gebakken, die overheerlijke VVOG oliebollen en appelflappen. Koop ze voor jezelf, voor familie, voor oudjaarsavond, maar vooral ook voor VVOG ! Vooraf bestellen kan bij Jan Jansen.

Lees bericht

Onze stewards actief bij Go Ahead Eagles

17-12-2018

Vrijdag 7 december was er een afvaardiging van VVOG stewards bij Go Ahead Eagles te gast.

Nieuwsoverzicht Archief