Status nieuwbouw plannen

16 April 2018 / Bestuur VVOG / Algemeen

Het is inmiddels weer geruime tijd geleden dat de presentaties voor de leden en sponsoren zijn gegeven. We hebben veel positieve reacties op het voornemen tot nieuwbouw ontvangen. Regelmatig komt de vraag hoever we inmiddels zijn gevorderd in het proces.

Er zijn nu 4 werkgroepen bezig op de verschillende terreinen. De belangrijkste hiervan is Financiën, deze moet meer inzicht verschaffen in de haalbaarheid van de financiering. Zoals ook in de presentaties is verteld, moeten we voldoende informatie en onderbouwing kunnen leveren om het Bestuur in mei en voor de ALV  in juni, een go/nogo besluit te kunnen laten nemen. Hiervoor onderzoeken wij van welke subsidiemogelijkheden wij gebruik kunnen maken en toetsen dit alvast bij die instanties. Verder worden allerlei mogelijke acties geïnventariseerd voor het werven van financiële middelen. 

In de werkgroep Bouw praten diverse VVOG'ers over mogelijkheden/wensen voor het definitieve ontwerp. Zoals ook in de presentatie aangegeven, willen we eerst intern bij VVOG overeenstemming hebben over hoe wij denken dat de nieuwbouw er uit zou moeten zien, voordat wij met externen (sponsoren) hierover gaan praten. 

Informatief worden hier ook vrijblijvend indicaties voor prijzen op onderdelen ingewonnen. Zoals algemeen bekend, zijn de prijzen voor bouwactiviteiten drastisch aan het stijgen. Dat betekent dat wij in de eerste contacten in april/mei met een aantal sponsoren onze ideeën zullen toetsen. Ongetwijfeld zullen hier nog verbetervoorstellen uitkomen. Het (aangepaste) voorlopig definitieve ontwerp moet ook een indicatie gegeven voor de verwachte totale investering. Over de financiering zal dus uiterlijk in mei/juni duidelijkheid komen. De belangrijkste post hierin is de maximaal € 250.000 subsidie van de gemeente. De aanvraag is ingediend. Informeel een positieve reactie ontvangen maar de gemeente neemt formeel pas in november 2018 een besluit.

Ik denk niet dat VVOG een definitie formeel GO-besluit zal nemen voordat deze toekenning hard is. Na een GO-besluit van de Algemene Leden Vergadering in juni hebben wij dus nog een half jaar (tot het definitieve gemeente subsidie besluit) waarin we de plannen definitief kunnen maken, inclusief architect, bestek, etc. Echter tot dat moment alle onder voorbehoud.

Bij een definitieve toewijzing van de gemeentesubsidie kunnen dan formele contracten gesloten worden en kan bij wijze van spreken in december 2018 gestart worden. Of realisatie eind 2019 haalbaar is zal blijken uit de "onder voorbehoud" activiteiten in de periode juni/november 2018. 

Het is verheugend dat veel leden hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren in de realisatie. In dit stadium, voorbereiding tot het besluit, hebben wij met de huidige bezetting voldoende capaciteit in de werkgroepen. Veel extra handen zullen nodig zijn nadat een GO-besluit is genomen. Wanneer en waarvoor zal duidelijk worden na dat besluit.

Suggesties, op/aanmerkingen, initiatieven, etc zijn van harte welkom.


Herman Dekker

Lees bericht

Vakantiekriebels bij SD Sportswear

15-07-2018

Vanaf nu op vier mooie VVOG-artikelen 10% korting in onze webshop. Tot hoe lang deze vakantiekriebels duren, is bij ons niet bekend. Dus wacht niet te lang, maar profiteer snel en bestel! 

Lees bericht

Competitieprogramma en Bekerloting VVOG-1

07-07-2018

Het seizoen is officieus gestart, het speelschema van de Derde Divisie is bekend en de loting voor de KNVB-beker is verricht. Maar tegen wie spelen de Groen Witten dit seizoen? En wanneer staat de Derby van de Veluwe op het programma? Op deze vragen geven we je nu antwoord!

Lees bericht

Installatiebedrijf Van den Os Harderwijk vanaf komend seizoen bronssponsor

03-07-2018

Naast bordsponsor is installatiebedrijf Van den Os Harderwijk vanaf komend seizoen bronssponsor voor de komende drie jaar.

Nieuwsoverzicht Archief