EE | Accomodations

Contactgegevens

EE | staat voor European Expats.  
Onder de noemer EE | Accommodations bieden wij goede en gereguleerde huisvesting om zo uitzendorganisaties en werkgevers te ontlasten, expats en arbeidsmigranten de gelegenheid te geven een wooncarrière in Nederland op te bouwen en arbeidsmigrantenhuisvesting naar een volgend niveau te trekken.

EE | is de facilitator van de arbeidsgast in Nederland en biedt expats en arbeidsmigranten, werkgevers en bemiddelaars een totaalpakket van oplossingen voor wonen, verblijf en vervoer. Daarnaast draagt EE | bij aan het vormen van een structurele oplossing voor de arbeidsmigantenhuisvestingsmarkt.