VVOG wil in 2019 nieuwbouw op het sportpark realiseren

7 Februari 2018 / Bestuur VVOG / Algemeen

Zoals reeds eerder in de ALV en de nieuwjaarreceptie is aangegeven heeft het bestuur nieuwbouw plannen. Aan de plannen voor nieuwbouw liggen de volgend motieven ten grondslag:

 1. De “oude” kleedkamers (aan Athlos-zijde) zijn grotendeels 40 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. Drastische renovatie is noodzakelijk om weer aan minimale eisen te voldoen. Renovatie brengt zeer hoge kosten met zich mee en biedt onvoldoende meerwaarde ten opzichte van nieuwbouw.
 2. De zittribune is eveneens 40 jaar oud. Deze tribune voldeed afgelopen jaar reeds niet aan de KNVB-licentie- eisen voor de 3 e divisie. Met wat extra voorzieningen is dit vooralsnog opgelost. Te verwachten is dat gezien de ouderdom de onderhoudskosten de komende jaren onevenredig zullen toenemen.
 3. De sponsorruimte voldoet niet meer aan de eisen die tegenwoordig hieraan gesteld mogen worden, met name ook als rekening gehouden wordt met het niveau (3e divisie) waarop VVOG speelt. De beperkingen zetten een rem op een noodzakelijke verdere groei. De sponsoring vormt naast contributie en kantine een zeer belangrijke bron van inkomsten. Zonder grote sponsorinkomsten is geen 3e divisie (of Hoofdklasse) niveau voetbal mogelijk.
 4. Naast nog efficiëntere benutting van de kleedkamers is een uitbreiding van de capaciteit nodig.
 5. Het VVOG-sportpark de Strokel behoort tot één van de mooiste voetbalsportparken van Nederland, een algemene mening ook van bezoekers. Een aantal van de gebouwen contrasteert hiermee en doet afbreuk aan het imago van het sportpark.

Combigebouw Kleedkamers / Sponsorruimte / Bestuurskamer / Zittribune

Het realiseren van de wensen in één combigebouw is qua kosten aanzienlijk voordeliger dan in meerdere stappen over jaren de wensen op verschillende locaties te verwezenlijken. Op het sportpark zal dit moeten plaatsvinden ter hoogte van de huidige zittribune, de enige mogelijkheid aan een langszijde van het hoofdveld.

Voorlichting / inspraak

Zoals aangegeven zijn het nu nog slechts plannen van het bestuur. We willen de komende tijd uitgebreide informatie en achtergronden verstrekken over deze plannen. De informatieronden zijn bestemd voor iedereen die iets met VVOG heeft. Tijdens de informatieronden zal een animatie van de huidige plannen worden getoond.
Het doel van deze sessies zal o.a. zijn:

 • Informeren over de plannen;
 • Commitment voor de plannen krijgen;
 • Opdoen van nuttige suggesties;
 • Verwerken van positieve voorstellen;
 • Verkrijgen van medewerking in de realisatie;
 • Obstakels die nog opgeruimd moeten worden;
 • Voorwaarden waaraan voldaan zal moeten worden;
 • Informatie over financiering van de plannen.

Op basis van nadere onderzoeken en input uit deze informatieavonden zal het bestuur in mei een definitief besluit nemen over de voorgestelde plannen. De ALV zal vervolgens in juni om een finaal oordeel gevraagd worden. We hebben twee informatieronden gepland voor leden en andere belangstellenden op 20 en 21 februari 2018, aanvang 20.30 uur.

Lees bericht

Hulp gezocht in het sponsorhome

13-08-2018

Voor het sponsorhome zoeken we dames/heren die tijdens de thuiswedstrijden van VVOG 1 willen assisteren. De werkzaamheden bestaan uit het serveren van koffie, het bedienen van de bar etc.

Lees bericht

Oefenwedstrijd VVOG - IJsselmeervogels

13-08-2018

Op dinsdag 14 augustus speelt VVOG een oefenwedstrijd tegen IJsselmeervogels. De wedstrijd begint om 20.00 uur.

Lees bericht

Kennismaken met ..... Jeroen Buitenhuis

09-08-2018

De volgende nieuweling in de serie kennismaken met.... is Jeroen Buitenhuis.

Nieuwsoverzicht Archief