Informatie thuiswedstrijd HSV Hoek 1

24 September 2021 / Algemeen

Informatie voor de bezoekers van de wedstrijd HSV Hoek -VVOG:

Met het oog op de wedstrijd HSV Hoek – VVOG zaterdag 25 september 2021 (aanvangstijd 14.30 uur) wil het bestuur van HSV Hoek u via deze weg van de nodige informatie voorzien, bijvoorbeeld over de toegang tot ons sportsportcomplex, de parkeersituatie en enkele huisregels. Graag vernemen wij van u eventuele bijzonderheden ten aanzien van de aard en/of het aantal te verwachten bezoekers van uw kant. Door zaken in een vroegtijdig stadium met elkaar af te stemmen hopen wij onze gasten een ordentelijk en plezierig bezoek aan ons sportpark te kunnen aanbieden.

Toegang tot sportpark "Denoek".

“Covid-19”
Op ons park hanteren wij de nu geldende coronamaatregelen, wij verzoeken u hiermee rekening te houden en zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

Supporters:
Thuiswedstrijden van Hoek 1 zijn alleen (uitgezonderd Hoek-leden/donateurs) tegen betaling te bezoeken. De toegangsprijs is € 7,50 staanplaats volwassene, € 5,50 voor personen 65+ en € 4,50 voor personen van 6 t/m 12 jaar. Voor een plaats op de tribune dient € 2,00 (extra) te worden betaald.

Technische staf, spelersgroep, begeleiding.
Er bestaat binnen het amateurvoetbal geen protocol uit hoeveel personen een selectie, technische staf en begeleiding van een bezoekende vereniging mag bestaan. Vooralsnog houden wij, bij aankomst van de spelersbus, een aantal van maximaal 25 personen aan dat zonder toegangsbiljet ons sportpark kan betreden. U wordt verzocht hiermee rekening te houden.

Bestuursleden.
Ook bestuursleden in bezit van de bestuurspas "3e divisie seizoen 2021-2022" kunnen de wedstrijd bezoeken. De bestuursleden worden gaarne ontvangen in de bestuurskamer. In verband met de afstandsregels kunnen wij maximaal 3 van uw bestuursleden toelaten in onze bestuurskamer. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Spelersbus/supportersbus.
Voor de spelersbus is een parkeerplaats bij de ingang van het sportpark. Daar kan de spelersbus en eventueel een supportersbus geparkeerd worden. De bussen dienen bij aankomst gelijk op deze plek geparkeerd te worden, op aanwijzing van een toezichthouder.

Route.
De HSV Hoek is te bereiken via de Westerscheldetunnel.

Na de Westerscheldetunnel de afslag Terneuzen nemen; bij de (1e) rotonde rechtsaf richting Terneuzen; bij de (2e) rotonde rechtdoor richting Terneuzen; na 500 meter bij het sluizencomplex Terneuzen (3e rotonde) rechtdoor richting Hoek; bij de verkeerslichten richting Hoek.

Parkeeradvies.
Het sportpark beschikt over twee parkeerplaatsen. De parkeerplaats bij de (hoofd-)ingang is vrijwel altijd vol vanwege het feit dat op het sportpark vanaf de morgen wedstrijden worden gespeeld. Derhalve kan het beste gebruik worden gemaakt van de parkeerplaats bij de noordelijke ingang. Daarnaast kan beperkt langs de Lovenpolderstraat worden geparkeerd.

Let wel, op diverse plaatsen is een parkeerverbod aangegeven door een gele onderbroken streep.

Verder zijn er parkeermogelijkheden in de directe omgeving van het sportpark. Ook hier is het belangrijk de geldende (parkeer)regeling in acht te nemen.

Huisregels (uittreksel).

algemeen:

 • Bij het betreden van het sportpark gaat men akkoord met de huisregels en de reglementen zoals bepaald door het bestuur van HSV Hoek en de KNVB.
 • Alle aanwijzingen die worden gegeven door stewards/ordehandhavers die verband houden met de veiligheid, huisregels/reglementen dienen direct te worden opgevolgd.
 • Als op het sportpark geen medewerking wordt verleend bij een eventuele controle van goederen kan de toegang worden geweigerd of kan uitzetting volgen.
 • Wanneer door medewerkers en stewards/ordehandhavers wordt gevraagd een legitimatiebewijs te tonen is men hiertoe verplicht.
 • Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar.
 • HSV Hoek is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en diefstal en/of schade van/aan goederen.

het is tevens niet toegestaan:

 • Hard- en softdrugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen.
 • Door uzelf aangekochte alcoholhoudende drank mee te brengen/te nuttigen op het sportpark. Hier zal bij het betreden van het complex extra op worden gelet.
 • Overmatig alcohol te gebruiken.
 • Vuurwerk in bezit te hebben dan wel af te steken.
 • Slag-, steek- of stootwapens in bezit te hebben.
 • Het is verboden om glaswerk en alcoholhoudende drank vanuit de kantine mee naar buiten te nemen.
 • Op plaatsen te komen die niet voor publiek zijn bedoeld (speelveld binnen de boarding en catacomben/kleedlokalen.
 • Nooduitgangen te openen zonder dringende noodzaak.
 • De doorgangen bij de nooduitgangen te belemmeren.

Bij overtreding van de huisregels en het reglement volgt uitzetting. Bij overtreding van enig strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.

Het bestuur gaat uit van een mooie en sportieve voetbaldag.

Tot ziens op sportpark "Denoek".

Het bestuur van HSV Hoek.

Lees bericht

Selectie VVOG-1 neemt afscheid van Reind Poolen

17-10-2021

Het eerste elftal van VVOG heeft gisteren afscheid genomen van Reind Poolen. 

Lees bericht

Harderwijkse sportverenigingen hijsen de Regenboogvlag

11-10-2021

Ook bij VVOG is vandaag de Regenboogvlag gehesen.

Lees bericht

Sfeerverslag training VVOG Dolfijntjes

11-10-2021

Vorige week zaterdag is er een leuk sfeerverslag gemaakt van de Dolfijntjes door Jan Cornelissen.

Nieuwsoverzicht Archief