Agenda Algemene Leden Vergadering ZAVO

11 November 2019 / ZAVO

Agenda Algemene Leden Vergadering ZAVO
 
 
De ZAVO nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 november 2019 aanstaande. De avond begint om 20.00 uur.
 
Agenda ALV 13 november 2019.

1.Opening
2.Ingekomen stukken en mededelingen
3.Goedkeuring notulen 7 november 2018
4.Verslag verenigingsjaar
5.Verslag penningmeester 2018 – 2019
6.Verslag kascommissie (René van der Vegt, Jos Poot)
7.Verkiezing nieuw lid kascommissie (aftredend is René van de Vegt)
8.Bestuursverkiezing. Marnix de Heer, niet herkiesbaar en Arend Mulder, herkiesbaar.
9.Voordracht nieuwe bestuursleden. Heino van Meekeren, Gerrit van Putten en Richard Burgemeester. De laatste in de functie van secretaris.
10.Verwachtingen leden
11.Rondvraag
12.Verloting Club van 100
13.Sluiting
 

De stukken voor de vergadering zijn op te vragen bij Jan Jansen (janjansen1953@hotmail.com)  en/of Sjaak Bouwmeester (bouwmeester011@kpnmail.nl).

Lees bericht

Gezocht trainer/coach VVOG JO19-1

29-03-2020

VVOG is voor het nieuwe seizoen (2020/2021) op zoek naar een positief ingestelde, ambitieuze Trainer/Coach voor de JO19-1. Deze leeftijdsgroep komt momenteel uit in de Hoofdklasse.


 

Lees bericht

Update Corona-maatregelen

28-03-2020

 

Zoals bekend, is het sportcomplex van VVOG in ieder geval tot en met 6 april op slot om zo met elkaar de uitbraak van het coronavirus af te remmen.

Lees bericht

Job Hoogedoorn van Nunspeet naar VVOG

24-03-2020

VVOG is erin geslaagd om Job Hoogedoorn (23) aan zich te binden.

Nieuwsoverzicht Archief