Agenda Algemene Leden Vergadering ZAVO

11 November 2019 / ZAVO

Agenda Algemene Leden Vergadering ZAVO
 
 
De ZAVO nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 november 2019 aanstaande. De avond begint om 20.00 uur.
 
Agenda ALV 13 november 2019.

1.Opening
2.Ingekomen stukken en mededelingen
3.Goedkeuring notulen 7 november 2018
4.Verslag verenigingsjaar
5.Verslag penningmeester 2018 – 2019
6.Verslag kascommissie (René van der Vegt, Jos Poot)
7.Verkiezing nieuw lid kascommissie (aftredend is René van de Vegt)
8.Bestuursverkiezing. Marnix de Heer, niet herkiesbaar en Arend Mulder, herkiesbaar.
9.Voordracht nieuwe bestuursleden. Heino van Meekeren, Gerrit van Putten en Richard Burgemeester. De laatste in de functie van secretaris.
10.Verwachtingen leden
11.Rondvraag
12.Verloting Club van 100
13.Sluiting
 

De stukken voor de vergadering zijn op te vragen bij Jan Jansen (janjansen1953@hotmail.com)  en/of Sjaak Bouwmeester (bouwmeester011@kpnmail.nl).

Lees bericht

VVOG in actie tegen Racisme

22-11-2019

Morgen maken we gezamenlijk een statement tegen racisme en hopen wij met de nieuwe aanvoerdersbanden, het eerder ingevoerde “Shake Hands”,  de bewustwording van respect weer onder de aandacht te brengen.

Lees bericht

Nieuwe RESPECT aanvoerdersbanden voor VVOG

22-11-2019

Om ervoor te zorgen dat de voetballers van VVOG blijvend herinnerd worden aan de kernwaarde RESPECT, ontvangen alle aanvoerders van VVOG de komende weken een aanvoerdersband, van de jongste jeugd tot en met het 1e elftal.
 

Lees bericht

4 december komt Sinterklaas bij VVOG

22-11-2019

Woensdagmiddag 4 december om 15:30uur komt Sinterklaas de voetballertjes van VVOG bezoeken.

Nieuwsoverzicht Archief