Alcohol en jongeren

11 Januari 2018 / / Algemeen

Het is bij wet verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Ook is het verboden drank te nuttigen als je die leeftijd nog niet hebt bereikt. De Drank & Horecawet is in 2013 aangepast. Vanaf 2014 is de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar gegaan. We doen daarom ook een dringend beroep op alle leden en bezoekers om zich aan de regels te houden.

Het doel van de wet is gezondheidsschade door alcohol bij jongeren te voorkomen en verstoring van de openbare orde door alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen.

Gemeenten zijn verplicht een preventie- en handhavingsplan op te stellen waarin ze beschrijven hoe ze ervoor zorgen dat er geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Zodoende hebben wij als vereniging ook de verplichting gekregen streng op de regels toe te zien. Doen wij dit niet dan heeft dat voor ons grote gevolgen.

Onze burgermeester en zijn handhavers zijn duidelijk. Er zal de komende tijd scherp op worden toegezien dat wij, de vereniging VVOG, de regels juist hanteren.  Wij dienen bij de verkoop van b.v. een biertje naar je legitimatiebewijs te vragen. De verkoper moet er zeker van zijn dat de koper minstens 18 jaar oud is. Dit is niet nieuw. We deden dit al. Wat wij ook doen is controleren of personen die een biertje of andere alcoholhoudende drankjes drinken wel 18 jaar zijn.  Het kan dus zo zijn dat een vrijwillig medewerker van VVOG in de kantine of daarbuiten vraagt of jij je legitimatiebewijs wil laten zien.

Krijg je als persoon die nog geen 18 jaar oud is een biertje van iemand die wel 18 jaar of ouders is dan is het niet toegestaan dat te nuttigen en ben je strafbaar. Word je betrapt dan blijft dat niet zonder gevolgen. Het bestuur van onze vereniging zal dan ook passende maatregelen treffen en eventuele sancties of boetes die de vereniging worden opgelegd, op de overtreder(s) verhalen. We gaan er vanuit dat het niet zover zal komen.

Er zal de komende tijd via verschillende kanalen extra aandacht worden gevraagd voor dit onderwerp.  Er is een plan van aanpak gemaakt dat binnen de vereniging wordt uitgerold.  We komen daar later op terug maar voor nu is het goed om te weten dat er streng op de naleving van bedoelde regels zal worden toegezien.  Niet alleen door de aangewezen ambtenaren maar ook door onze eigen mensen.

Vooralsnog zijn we van mening dat de regels voor iedereen voldoende duidelijk zijn en iedereen goed begrijpt dat wij als vereniging rekenen op volledige medewerking van alle leden en bezoekers.

Lees bericht

Roby van den Bor is Pupil van de week

22-03-2019

Deze week is Roby van de Bor de Pupil van de week.

Lees bericht

Vrijdagmorgen Walking Football bij VVOG

21-03-2019

Komt u ook vrijdagmorgen om 10:00uur naar VVOG voor Walking Football 60+?

Lees bericht

Cursus Spelbegeleider / Pupillen scheidsrechter

21-03-2019

Je bent 12 jaar of ouder en het leiden van pupillenwedstrijden lijkt je gaaf? Dan is dit de opleiding die je kunt gaan volgen.

Nieuwsoverzicht Archief