ALV vergadering

22 April 2024 / Algemeen

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 23 april 2024 in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur.

Agenda

  1. Opening en mededelingen.
  2. Ingekomen stukken.
  3. Notulen van de Algemene Vergadering van dinsdag 7 november 2023.
  4. Update stand van zaken VVOG Harderwijk.
  5. Update organisatie algemeen bestuur VVOG Harderwijk.
  6. Aftreden en benoemingen bestuursleden.
    Jacob de Zwaan is aftredend als secretaris. Namens het bestuur wordt Titus Mennen kandidaat gesteld als secretaris in opvolging van Jacob de Zwaan. VVOG Harderwijk leden kunnen conform de statuten (11.3) eveneens een kandidaat voor de functie van secretaris indienen. Deze kandidaatstelling dient uiterlijk 22 april 2024 om 16.00 bekend te zijn gemaakt op secretaris@vvog.nl (vergezeld van tenminste 10 namen en handtekeningen van VVOG Harderwijk leden).
  7. Huldiging jubilarissen.
  8. Rondvraag en sluiting.

 

Stukken van de vorige  ALV (7 nov 2023) kunnen per mail worden opgevraagd bij de secretaris: secretaris@vvog.nl

Lees bericht

Informatie carrouseltraining voor JO8, JO9 en JO10 seizoen 2024/2025

16-07-2024

In week 34 starten we met de carrousel trainingen.

Lees bericht

Programma 4e divisie A voor komend seizoen 2024-2025 bekend.

11-07-2024

Zoals al eerder gedeeld treft VVOG Harderwijk het merendeel van zijn tegenstanders vanuit het westen van het land.

Lees bericht

De KNVB heeft afgelopen vrijdag 5 juli 2024 de indeling bekendgemaakt voor de tweede , derde en vierde divisie.

07-07-2024

VVOG Harderwijk komt komend seizoen in vierde divisie A uit.

Nieuwsoverzicht Archief