Algemene Leden Vergadering Supportersvereniging ZAVO, 29 september 2022

12 September 2022 / ZAVO

De ZAVO nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op donderdag 29 september 2022 aanstaande. De avond begint om 20.00 uur.

Agenda ALV Supportersvereniging ZAVO 29 september 2022

1.     Opening

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Goedkeuring notulen 23-9-2021

4.     Verslag verenigingsjaren

5.     Verslag penningmeester 2021 – 2022

6.     Verslag kascommissie (Goossen Luytjes en Evert Kroes)

7.     Verkiezing nieuw lid kascommissie.  Evert Kroes is dit jaar aftredend.

8.     Bestuursverkiezing. 

Richard Burgemeester (aftredend) is herkiesbaar in de functie van secretaris. Arend Mulder (aftredend) is herkiesbaar.

Voordracht nieuwe bestuursleden. 

Kandidaten voor de vacatures kunnen zich tot 24 uur voor de ALV melden bij de secretaris via mailadres: r.burgemeester57@gmail.com

9.    Verwachtingen leden

10.  Rondvraag

11.  Verloting Club van 100 – nieuwe prijs club van 100

12.  Sluiting

De stukken voor de vergadering zijn vanaf 15 september 2022 op te vragen bij Mark Gijsbertsen (1973markg@gmail.com)

Lees bericht

Trainer Jurjan Wouda door bij VVOG

09-12-2023

TC en bestuur zijn verheugd te kunnen melden dat Jurjan Wouda ook komend jaar voor de groep zal staan van het vlaggenschip van VVOG.

Lees bericht

Doelman Lars Reijnen naar VVOG

08-12-2023

VVOG is erin geslaagd om Lars Reijnen (19) aan te trekken.

Lees bericht

Oproep voor deelnemen aan het ACERBIS Oliebollentoernooi

08-12-2023

Er kan nog ingeschreven worden voor het traditionele oliebollentoernooi. Opgeven kan t/m 11 december.

Nieuwsoverzicht Archief