Algemene Leden Vergadering Supportersvereniging ZAVO, 29 september 2022

12 September 2022 / ZAVO

De ZAVO nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op donderdag 29 september 2022 aanstaande. De avond begint om 20.00 uur.

Agenda ALV Supportersvereniging ZAVO 29 september 2022

1.     Opening

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Goedkeuring notulen 23-9-2021

4.     Verslag verenigingsjaren

5.     Verslag penningmeester 2021 – 2022

6.     Verslag kascommissie (Goossen Luytjes en Evert Kroes)

7.     Verkiezing nieuw lid kascommissie.  Evert Kroes is dit jaar aftredend.

8.     Bestuursverkiezing. 

Richard Burgemeester (aftredend) is herkiesbaar in de functie van secretaris. Arend Mulder (aftredend) is herkiesbaar.

Voordracht nieuwe bestuursleden. 

Kandidaten voor de vacatures kunnen zich tot 24 uur voor de ALV melden bij de secretaris via mailadres: r.burgemeester57@gmail.com

9.    Verwachtingen leden

10.  Rondvraag

11.  Verloting Club van 100 – nieuwe prijs club van 100

12.  Sluiting

De stukken voor de vergadering zijn vanaf 15 september 2022 op te vragen bij Mark Gijsbertsen (1973markg@gmail.com)

Lees bericht

Louwen en Muilwijk de fysiopraktijk voor VVOG

05-10-2022

Sindfs dit seizoen is er een nieuwe fysiopraktijk actief bij VVOG Harderwijk, namelijk Louwen en Muilwijk.

Lees bericht

Heb jij al een item geregeld voor de veiling van 4 november?

05-10-2022

Vrijdag 4 november 2022 komt alles weer samen. Bieden op mooie items, actie voor de nieuwbouw, donaties voor het goede doel én een gezellige Veilingavond.

Lees bericht

Agenda ALV 18 oktober 2022

04-10-2022

Op 18 oktober 2022 is er weer een Algemene Ledenvergadering. Benieuwd naar de agenda, lees dan verder.

Nieuwsoverzicht Archief