ZAVO Algemene Leden Vergadering

10 September 2021 / ZAVO

Beste supporters en leden van de ZAVO,
 
Op donderdag 23 september organiseert het bestuur van Supportersvereniging ZAVO de algemene ledenvergadering (ALV). Aanvang 20.00 uur Sponsorhome
 
Agenda:

1.     Opening

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Goedkeuring notulen 13-11-2019

4.     Verslag verenigingsjaren

5.     Verslag penningmeester 2019 – 2021

6.     Verslag kascommissie (René van der Vegt en Evert Kroes)

7.     Verkiezing nieuw lid kascommissie (aftredend zijn Evert Kroes en René van der Vegt)

8.     Bestuursverkiezing.

Voorzitter Sjaak Bouwmeester (aftredend) niet herkiesbaar. Leonie Burgemeester (aftredend) wel herkiesbaar. Mark Gijsbertsen (aftredend) kandidaat voorzitter.

9.     Voordracht nieuwe bestuursleden. Mark Gijsbertsen in de functie van voorzitter en Sjaak Bouwmeester en Gerwin Lubbersen.

Kandidaten voor de vacatures kunnen zich tot 24 uur voor de ALV melden bij de secretaris via mailadres: r.burgemeester57@gmail.com

10.  Verwachtingen leden

11.  Rondvraag

12.  Afscheid Reind Poolen en Bert Stoffer.

13.  Verloting Club van 100

Sluiting
 
Lees bericht

Grote Clubactie zaterdag 18 september van start!

16-09-2021

Zaterdag aanstaande is het zover: de loten mogen verkocht worden! Heb jij jouw familie en bekenden al ingeseind? Of koop je met het hele team een Superlot?

Lees bericht

PEC Zwolle Voetbalschool van start!

15-09-2021

PEC Zwolle Voetbalschool in oktober van start.

Lees bericht

Opgeven busrit naar HSV Hoek

12-09-2021

zaterdag 25 september 2021 staat de uitwedstrijd naar HSV Hoek op het programma

Nieuwsoverzicht Archief