Algemene ledenvergadering ZAVO

29 Oktober 2018 / ZAVO / ZAVO

De ZAVO nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 7 november 2018 aanstaande. De avond begint om 20.00 uur. 

De agenda voor deze avond bestaat uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuren notulen algemene ledenvergadering 16-11-2017
 4. Verslag verenigingsjaar 2017 / 2018
 5. Verslag penningmeester 2017 / 2018
 6. Verslag kascommissie 2017 / 2018
 7. Verkiezing nieuw kascommissielid (aftredend H. van Meekeren)
 8. Bestuursverkiezing (Aftredend A.Mulder  en M.de Heer, zij stellen zich herkiesbaar)
 9. Rondvraag
 10. Verloting club van 100
 11. Sluiting

We hopen op ieders aanwezigheid!

Vragen? Neem contact op met het bestuur van de ZAVO door een mail te sturen aan zavo@vvog.nl.

Mocht u de notulen al (digitaal) willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Jan Jansen via de mail: janjansen1953@hotmail.com

Lees bericht

Kerst klaverjassen ZAVO

15-12-2018

Zaterdag 22 december 2018 organiseren we weer het jaarlijks terugkerende kerst klaverjassen.

Lees bericht

Tim Muller verlengt bij VVOG

14-12-2018

VVOG kan met trots melden dat Tim Muller ook volgend seizoen op De Strokel te bewonderen is. De sterkhouder speelt ook dit seizoen weer een belangrijke rol in het team van Hennie in ’t Hof.

Lees bericht

Inloopavond bestuur op 19 december

14-12-2018

Het dagelijks bestuur (DB) van VVOG houdt 19 december a.s. van 19.30 tot 20.15 in het kader van de “Open Club” gedachte een inloop spreekuur.  Alle leden en vrijwilligers zijn van harte welkom om in gesprek te gaan met de bestuursleden over zaken die ze graag onder de aandacht willen brengen van het bestuur.

Nieuwsoverzicht Archief