Algemene ledenvergadering ZAVO

6 November 2017 / ZAVO / ZAVO

De ZAVO nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 16 november aanstaande. De avond begint om 20.00 uur en zal in het teken staan van een nieuw te kiezen penningmeester. Jan Jansen heeft aangeven zich verkiesbaar te stellen voor deze functie.

Ook zullen de activiteiten en de financiën van het afgelopen jaar worden doorgenomen.

De agenda voor deze avond bestaat uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuren notulen algemene ledenvergadering 21-2-2017
 4. Verslag verenigingsjaar 2016 / 2017
 5. Verslag penningmeester 2016 / 2017
 6. Verslag kascommissie 2016 / 2017
 7. Verkiezing nieuw kascommissielid
 8. Bestuursverkiezing (Aftredend S.Bouwmeester en M.Gijsbertsen, zij stellen zich herkiesbaar, Jan Jansen stelt zich verkiesbaar voor de functie van penningmeester)
 9. Voorstel tot verhoging contributie
 10. Rondvraag
 11. Verloting club van 100
 12. Sluiting

We hopen op ieders aanwezigheid!

 

Vragen? Neem contact op met het bestuur van de ZAVO door een mail te sturen aan zavo@vvog.nl.

Lees bericht

De selectie van het klusteam nog niet bekend

17-06-2018

Ook het klusteam had de definitieve selectie graag bekend gemaakt maar de trainer is nog op zoek naar een paar talenten. De scout maakt overuren maar verwacht met deze oproep het team snel compleet te hebben.

Lees bericht

Nieuwe trainer VVOG JO13-1

17-06-2018

Komend seizoen zal Sigi Carrera de nieuwe trainer zijn van VVOG JO13-1. Benieuwd naar Sigi? Lees dan verder. Hij stelt zichzelf graag voor aan de VVOG familie.

Lees bericht

Business club VVOG aanwezig bij Haring Party Harderwijk 2018

16-06-2018

Dankzij onze sponsor Timeflex werd de mogelijkheid geboden aanwezig te zijn bij de Haring Party Harderwijk 2018.

Nieuwsoverzicht Archief