Algemene ledenvergadering ZAVO

6 November 2017 / ZAVO / ZAVO

De ZAVO nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 16 november aanstaande. De avond begint om 20.00 uur en zal in het teken staan van een nieuw te kiezen penningmeester. Jan Jansen heeft aangeven zich verkiesbaar te stellen voor deze functie.

Ook zullen de activiteiten en de financiën van het afgelopen jaar worden doorgenomen.

De agenda voor deze avond bestaat uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuren notulen algemene ledenvergadering 21-2-2017
 4. Verslag verenigingsjaar 2016 / 2017
 5. Verslag penningmeester 2016 / 2017
 6. Verslag kascommissie 2016 / 2017
 7. Verkiezing nieuw kascommissielid
 8. Bestuursverkiezing (Aftredend S.Bouwmeester en M.Gijsbertsen, zij stellen zich herkiesbaar, Jan Jansen stelt zich verkiesbaar voor de functie van penningmeester)
 9. Voorstel tot verhoging contributie
 10. Rondvraag
 11. Verloting club van 100
 12. Sluiting

We hopen op ieders aanwezigheid!

 

Vragen? Neem contact op met het bestuur van de ZAVO door een mail te sturen aan zavo@vvog.nl.

Lees bericht

Overlijdensbericht

22-09-2018

Opnieuw moeten wij afscheid nemen van een belangrijk VVOG-man. Deze week bereikte ons het droevige bericht dat oud voorzitter van VVOG Zondag Jan Meijer op 73 jarige leeftijd na een ziekbed is overleden.
 

Lees bericht

Train de trainer 25 september

21-09-2018

Ook dit seizoen worden er "Train de trainer"- bijeenkomsten bij VVOG gehouden.

Lees bericht

Condoleanceregister vanavond open bij VVOG

20-09-2018

Ter nagedachtenis aan Peter van Uffelen wordt donderdagavond een condoleanceregister geopend bij VVOG.

Nieuwsoverzicht Archief