Algemene ledenvergadering ZAVO

29 Oktober 2018 / ZAVO / ZAVO

De ZAVO nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 7 november 2018 aanstaande. De avond begint om 20.00 uur. 

De agenda voor deze avond bestaat uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuren notulen algemene ledenvergadering 16-11-2017
 4. Verslag verenigingsjaar 2017 / 2018
 5. Verslag penningmeester 2017 / 2018
 6. Verslag kascommissie 2017 / 2018
 7. Verkiezing nieuw kascommissielid (aftredend H. van Meekeren)
 8. Bestuursverkiezing (Aftredend A.Mulder  en M.de Heer, zij stellen zich herkiesbaar)
 9. Rondvraag
 10. Verloting club van 100
 11. Sluiting

We hopen op ieders aanwezigheid!

Vragen? Neem contact op met het bestuur van de ZAVO door een mail te sturen aan zavo@vvog.nl.

Mocht u de notulen al (digitaal) willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Jan Jansen via de mail: janjansen1953@hotmail.com

Lees bericht

Job Hoogedoorn van Nunspeet naar VVOG

24-03-2020

VVOG is erin geslaagd om Job Hoogedoorn (23) aan zich te binden.

Lees bericht

Bericht rondom Corona en activiteiten ZAVO

24-03-2020

Aan alle supporters

Lees bericht

Ons sportpark is verboden terrein

18-03-2020

Het niet toegestaan om buiten de verenigingsactiviteiten om gebruik te maken van onze velden. Dat is nu niet anders dan normaal.

Nieuwsoverzicht Archief