Algemene Ledenvergadering ZAVO

9 Februari 2017 / Redactie / ZAVO

Het bestuur van de ZAVO nodigt al haar leden uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 21 februari aanstaande.

De avond begint om 20.00 uur en zal vooral in het teken staan van een nieuw te (her)kiezen bestuur. De agenda voor deze avond bestaat uit:

 1. Opening
 2. Goedkeuren notulen 09-11-2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Verkiezing nieuwe kascommissieleden
 6. Verkiezingen nieuw bestuur
  Kandidaten :
  • Voorzitter: Sjaak Bouwmeester
  • Secretaris: Marnix de Heer
  • Penningmeester René van der Vecht
  • Bestuursleden: Reind Poolen (herkiesbaar), Leonie Burgemeester, Mark Gijsbertsen, Arend Mulder en Bert Stoffer
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Vragen? Neem contact op met het bestuur van de ZAVO door een mail te sturen aan zavo@vvog.nl.

Lees bericht

JO14-1 in het nieuw gestoken

23-10-2021

Per vandaag is VVOG JO14-1 in het nieuw gestoken. Mooie trainingspakken zijn gekocht door middel van een sponsorbijdrage van ’t Regelhuys (Nina Kniknie) en Roelof Vlieg.

Lees bericht

Vooraankondiging ALV

23-10-2021

Op dinsdag 16 november 2021 verwachten wij de Algemene Ledenvergadering in ons clubhuis te houden.

Lees bericht

Nieuw sponsorcontract met Remondis

23-10-2021

Wij zijn dan ook verheugd dat we een sponsorcontract getekend hebben met VVOG en het afval mogen gaan inzamelen bij de club.

Nieuwsoverzicht Archief