Algemene Ledenvergadering ZAVO

9 Februari 2017 / Redactie / ZAVO

Het bestuur van de ZAVO nodigt al haar leden uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 21 februari aanstaande.

De avond begint om 20.00 uur en zal vooral in het teken staan van een nieuw te (her)kiezen bestuur. De agenda voor deze avond bestaat uit:

 1. Opening
 2. Goedkeuren notulen 09-11-2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Verkiezing nieuwe kascommissieleden
 6. Verkiezingen nieuw bestuur
  Kandidaten :
  • Voorzitter: Sjaak Bouwmeester
  • Secretaris: Marnix de Heer
  • Penningmeester René van der Vecht
  • Bestuursleden: Reind Poolen (herkiesbaar), Leonie Burgemeester, Mark Gijsbertsen, Arend Mulder en Bert Stoffer
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Vragen? Neem contact op met het bestuur van de ZAVO door een mail te sturen aan zavo@vvog.nl.

Lees bericht

Job Hoogedoorn van Nunspeet naar VVOG

24-03-2020

VVOG is erin geslaagd om Job Hoogedoorn (23) aan zich te binden.

Lees bericht

Bericht rondom Corona en activiteiten ZAVO

24-03-2020

Aan alle supporters

Lees bericht

Ons sportpark is verboden terrein

18-03-2020

Het niet toegestaan om buiten de verenigingsactiviteiten om gebruik te maken van onze velden. Dat is nu niet anders dan normaal.

Nieuwsoverzicht Archief