Spelregelwijzigingen 2014 – 2015

19 Juni 2014 / Scheidsrechterscommissie / Scheidsrechterszaken

De 128ste Jaarlijks Algemene Vergadering van de International Football Association Board (IFAB) vond plaats in Zurich (Zwitserland) op 1 maart 2014. De tijdens deze vergadering goedgekeurde spelregelwijzigingen en de diverse instructies en richtlijnen staan hieronder weergegeven.

 1. Regel 4 – De uitrusting van de spelers
  Overige uitrusting (interpretatie en richtlijnen voor scheidsrechters), p. 23
Huidige tekst Nieuwe tekst

Moderne beschermende uitrusting (....) toegestaan.

Moderne beschermende uitrusting (....) toegestaan.

Als hoofdbedekking wordt gedragen, dan moet deze:

 • zwart zijn of van dezelfde hoofdkleur als het shirt (vooropgesteld dat de spelers van hetzelfde team dezelfde kleur dragen)
 • in overeenstemming zijn met de professionele uitstraling van de uitrusting van de speler
 • niet zijn vastgemaakt aan het shirt
 • geen gevaar opleveren voor de speler die het draagt of voor een andere speler (bijv. een sluitmechanisme om de hals)
 • geen uitstekende onderdelen bezitten

(...)

Toelichting

Na een tweejarige pilot is er geen aanleiding om het dragen van hoofdbedekking te verbieden, mits de ontwerpbeperkingen, zoals gedefinieerd in de pilot, worden gerespecteerd. Bovendien heeft ook de mannelijke voetbalgemeenschap de noodzaak geformuleerd dat aan mannelijke spelers wordt toegestaan om hoofdbedekking te dragen, omdat het als discriminerend beschouwd werd.

 1. Regel 4 – De uitrusting van de spelers
  Slogans of reclame op onderkleding (OB1), p. 22
Huidige tekst Nieuwe tekst

Standaarduitrusting

Spelers mogen geen onderkleding tonen die is voorzien van slogans of reclame. De verplichte standaarduitrusting mag geen enkele politieke, religieuze of persoonlijke uiting bevatten.

Een speler die zijn shirt omhoog doet of uittrekt om slogans of reclame te tonen, zal worden gestraft door de organisator van de competitie. De partij van een speler wiens verplichte standaarduitrusting politieke, religieuze of persoonlijke uitingen bevat, zal worden gestraft door de organisator van de competitie of door de FIFA.

Standaarduitrusting

Spelers mogen geen onderkleding tonen die is voorzien van slogans of reclame.
De verplichte standaarduitrusting mag geen enkele politieke, religieuze of persoonlijke slogans, uitingen of afbeeldingen bevatten.

Een speler die zijn shirt omhoog doet of uittrekt om slogans of reclame te tonen, zal worden gestraft door de organisator van de competitie. Het team van een speler wiens verplichte standaarduitrusting politieke, religieuze of persoonlijke slogans, uitingen of afbeeldingen bevat, zal worden gestraft door de organisator van de competitie of door de FIFA.

Onderkleding

Spelers mogen geen onderkleding laten zien met daarop politieke, religieuze, persoonlijke slogans, uitingen of afbeeldingen, of andere reclame dan het logo van de fabrikant.

Een speler/team van een speler die onderkleding laat zien met daarop politieke, religieuze, persoonlijke slogans, uitingen of afbeeldingen, of andere reclame dan het logo van de fabrikant, zal worden gestraft door de organisator van de competitie of door de FIFA.

 

Toelichting

In de huidige situatie is het zo dat er een verschil is tussen wat een speler mag laten zien op zijn verplichte standaarduitrusting en wat hij mag laten zien op zijn onderkleding. Bijv. hij mag geen persoonlijke uiting of afbeelding op zijn shirt laten zien, maar wel op zijn ondershirt. Deze wijziging heeft als doel een consistente benadering te beschrijven voor zowel het shirt als alle vormen van onderkleding.

Invoering

De besluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de IFAB, met betrekking tot de spelregelwijzigingen van dit jaar, zijn bindend voor confederaties en bonden met ingang van 1 juni 2014. Echter, confederaties en bonden wiens huidige seizoen nog niet is beëindigd op 1 juni mogen de invoering van de aangenomen spelregelwijzigingen in hun competities uitstellen tot het begin van het volgende seizoen.

Gebruik van camera’s en/of microfoons door scheidsrechters voor uitzenddoeleinden

In aanvulling op bovenstaande wijzigingen willen we u, namens de IFAB, informeren over haar stellingname met betrekking tot het gebruik van audio en video van microfoons en/of camera’s met microfoon, die tijdens een wedstrijd door scheidsrechters worden gedragen. Als gevolg van een aantal incidenten waarbij ofwel microfoons of camera’s met een microfoon werden gebruikt door wedstrijdofficials, werd dit onderwerp onder de aandacht gebracht van de IFAB. Tijdens de meest recente Jaarlijkse Business Meeting op 24 oktober 2013, is het besproken.

Hoewel de IFAB begrijpt dat uitzendorganisaties er belang bij hebben om het publiek een aanvullend perspectief op de wedstrijd te bieden (hetzij via audio of via video), was de duidelijke uitkomst van de bespreking tijdens deze bijeenkomst dat zulke apparaten niet zijn toegestaan. Voornamelijk omdat opnames die worden uitgezonden door een uitzendorganisatie, de geloofwaardigheid en integriteit van wedstrijdofficials kan schaden, vooral in kritieke situaties. De voornaamste reden waarom de communicatiesystemen van de scheidsrechter op dit moment gecodeerd zijn en niet publiekelijk uitgezonden worden, is om het mogelijk te maken voor de arbitrageteams om snel en open met elkaar te kunnen communiceren. Wanneer je deze communicatie openbaar maakt zouden wedstrijdofficials zich steeds bewust moeten zijn van de publieke impact van hun formuleringen voordat ze wat dan ook zeggen. Dit zou hun vermogen om als team te opereren beperken. 

Bovendien willen we benadrukken dat de wettelijke gevolgen van het gebruik van opnames van gesprekken tussen de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en enig andere wedstrijdofficial gedurende de wedstrijd, ook in ogenschouw moeten worden genomen. Wanneer deze gesprekken worden opgenomen dan is het waarschijnlijk dat ze opgevraagd worden bij tuchtzaken en dat ze om die reden een belangrijke invloed zouden hebben op de wijze waarop deze zaken worden afgehandeld (bijv. de scheidsrechter zou zijn rapport moeten controleren om er zeker van te zijn dat het overeenkomt met de opnames. Dit zou resulteren in een behoorlijke administratieve last voor de scheidsrechters en de andere betrokken organen).

Hoewel we begrijpen dat de spelregels niet in detail vermelden wat de uitrusting van de scheidsrechter moet zijn (dit kan echter in de nabije toekomst worden opgenomen in de regels), willen we benadrukken dat dergelijke aanvullende uitrusting op dit moment niet is toegestaan.

We danken u voor uw aandacht en samenwerking.

Hoogachtend,

FIFA

Jérôme Valcke

Secretaris Generaal

Lees bericht

Inleveren kleding

09-06-2024

Het seizoen is bijna ten einde. Graag alle materialen inleveren op: zaterdag 29 juni 2024.

Lees bericht

Veld 5 wordt kunstgrasveld.

08-06-2024

Zoals jullie wellicht allemaal al weten gaat 5 veld voorzien worden van een kunstgrasveld.

Lees bericht

Aria Hashemi naar VVOG Harderwijk

08-06-2024

Voor komend seizoen heeft VVOG een nieuwe keeper aangetrokken in de persoon van Aria Hashemi (30).

Nieuwsoverzicht Archief