Vuurwerkverbod en toezicht!

12 Augustus 2022 / Algemeen

Vuurwerkverbod en toezicht

 

Graag vragen we jullie aandacht voor het volgende. Bij alle professionele en amateurvoetbal wedstrijden geldt een algemeen vuurwerkverbod. Ditt is niet alleen een regel van de KNVB, maar ook wettelijk bepaald. Dit betekent dat op het gehele VVOG Harderwijk sportpark 'De Strokel' en alle andere sportcomplexen in Nederland een algeheel vuurwerkverbod van kracht is. Verder is ook het afsteken van vuurwerk buiten het sportpark, bijvoorbeeld aan de bosrand of vanaf de parkeerplaats, niet toegestaan. Dus ook bij bezoeken van uitwedstrijden, zoals morgen tegen ADO'20 geldt het vuurwerk verbod.

Onder vuurwerk valt alles wat maar enigszins met vuurwerk te maken heeft zoals knalvuurwerk, siervuurwerk, fakkels, rookpotten, enz… Sfeeracties waar deze zaken voor gebruikt worden mogen dus niet. Sfeeracties zijn zonder twijfel in de meeste gevallen sfeer verhogend, maar brengen ook risico’s met zich mee. De KNVB heeft duidelijke regels opgesteld, die gelden voor ALLE voetbalclubs in Nederland. Wij houden ons daar aan.

Het slotstuk van vorig seizoen was erg spannend. Tijdens die (promotie-degradatie) wedstrijden was het VVOG publiek de belangrijke 12e man. Dat heeft zeker een positieve invloed gehad op de prestatie van onze jongens. Bij de opkomst van de spelers is vuurwerk afgestoken. Het is geen discussie of dat bijdraagt om de sfeer te verhogen. Niet alleen bij VVOG, maar ook bij andere verenigingen hebben we gezien dat (hun) supporters k vuurwerk afstaken. We willen iedereen vragen om geen vuurwerk meer af te steken. De steun en aanwezigheid van veel supporters in de nacompetitie was geweldig. Wat waren we blij en trots toen ook de laatste wedstrijd in Rotterdam met winst werd afgesloten. Laten we met elkaar afspreken dat we ondanks de goede bedoelingen onze club niet benadelen en het afsteken van vuurwerk niet meer zal voorkomen.

Wat we een beetje gemist hebben vorig seizoen was onze bekende sirene. Laten we die weer uit de kast halen en veelvuldig gebruiken om de sfeer te verhogen en onze spelers te steunen. Deze groene sirene is ook bekend bij vele clubs en arbitrage. Hij hoort er bij!

Hoe en waarom:

Het bestuur van VVOG Harderwijk heeft de plicht om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het afsteken van vuurwerk op 'De Strokel' te voorkomen. Het niet nakomen van dit verbod kan voor de vereniging verregaande gevolgen hebben. Dit start met een financiële boete van enkele honderden euro’s en bij herhaaldelijk overtreden tot enkele duizenden euro’s en uiteindelijk zelfs punten aftrek. Wedstrijden worden bezocht door functionarissen (waarnemers) van de KNVB. Zij zullen op het gebruik van vuurwerk controleren en dat rapporteren. Ook omwonenden storen zich er aan en bellen handhaving.

Gelet op de plaatselijke en landelijke wetgeving betekend dat er ook door de handhavers van de wet bekeuringen voor uitgedeeld kunnen worden. Ook het bij je hebben van vuurwerk is niet toegestaan. Realiseer je dat je met de zogenaamde (sfeer) acties de vereniging (ernstig) kan benadelen. Bovendien hebben we ook rekening te houden met omwonenden en de veiligheid van al onze bezoekers.Wat er nog bij komt is het risico dat er beschadigingen aan het kunstgras ontstaan. Kosten voor eventueel herstel of vervanging zullen we op de veroorzakers verhalen. Om dit vast te stellen kan er gebruik worden gemaakt van camerabeelden.

Het afsteken van iedere vorm van vuurwerk is niet toegestaan!

 

Toezicht / handhaving:

Verenigingen in de 2e en 3e divisie amateurvoetbal zijn verplicht een Veiligheidscoördinator aan te stellen en een veiligheidsorganisatie te hebben. Onze stewards zijn door het bestuur aangewezen om toezicht te houden en zijn bevoegd mensen van het sportpark te sturen of niet toe te laten. Aanwijzingen van de stewards of Veiligheidscoördinator dienen te worden opgevolgd. Dit staat ook aangegeven bij de ingang van ons sportpark. Het niet voldoen aan aanwijzingen of vorderingen van deze personen, beledigen, bedreigen of welke vorm van fysiek of verbaal geweld wordt niet geaccepteerd en blijft niet zonder gevolgen.

De Veiligheidscoördinator van VVOG Harderwijk

 

Lees bericht

Louwen en Muilwijk de fysiopraktijk voor VVOG

05-10-2022

Sindfs dit seizoen is er een nieuwe fysiopraktijk actief bij VVOG Harderwijk, namelijk Louwen en Muilwijk.

Lees bericht

Heb jij al een item geregeld voor de veiling van 4 november?

05-10-2022

Vrijdag 4 november 2022 komt alles weer samen. Bieden op mooie items, actie voor de nieuwbouw, donaties voor het goede doel én een gezellige Veilingavond.

Lees bericht

Agenda ALV 18 oktober 2022

04-10-2022

Op 18 oktober 2022 is er weer een Algemene Ledenvergadering. Benieuwd naar de agenda, lees dan verder.

Nieuwsoverzicht Archief