Algemene ledenvergadering

10 Oktober 2018 / Bestuur VVOG / Algemeen

Op dinsdag 16 oktober houden we een Algemene Ledenvergadering. Deze begint om 20.00 uur en zal gehouden worden in ons clubgebouw.

De agenda van deze Algemene Ledenvergadering is als volgt :

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorig ALV 26 juni 2018
 4. Jaarrekening 2017/18 en Verklaring kascommissie
 5. Begroting 2019/20 en vaststellen contributieverhoging.
 6. Vrijwilligerszaken / problematiek
 7. Stand van zaken rondom VVOG uit ‘t Hart
 8. Vacatures Bestuur door aftredende Bestuursleden conform schema:
  • Herman Dekker (Vice voorzitter/ Bijzondere Opdrachten)
  • Jacob de Zwaan (Secretaris)
   Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar.*
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

* U kunt zich kandidaat stellen v.w.b. de vacatures tot uiterlijk 14 oktober 2018 bij onze secretaris (secretaris@vvog.nl).

Stukken voor deze vergadering kunnen uitsluitend door leden van VVOG bij de secretaris worden opgevraagd, door een mail te sturen naar secretaris@vvog.nl. Aanvragen zullen u toegezonden worden vanaf 12 oktober 2018.

Lees bericht

Voormalig VVOG trainer Dwight Lodeweges gelooft er in.

15-02-2019

Wij kenden hem al, maar inmiddels is hij net zo bekend als de bondscoach zelf. De tactische wissel, wat een prachtig interview met Ronald Koeman opleverde, kwam uit de koker van onze voormalig hoofdtrainer. Hij is er van overtuigd dat VVOG-ers in staat zijn om mooie dingen te doen.

Lees bericht

Zaterdag inleveren lotenboekjes Nieuwbouwloterij

15-02-2019

Aanstaande zaterdag moeten de lotenboekjes voor de Nieuwbouwloterij door de leiders ingeleverd worden in de kantine.

Lees bericht

Johan Boone overleden

15-02-2019

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerde erelid Johan Boone op de leeftijd van 75 jaar.

Nieuwsoverzicht Archief