Algemene ledenvergadering

10 Oktober 2018 / Bestuur VVOG / Algemeen

Op dinsdag 16 oktober houden we een Algemene Ledenvergadering. Deze begint om 20.00 uur en zal gehouden worden in ons clubgebouw.

De agenda van deze Algemene Ledenvergadering is als volgt :

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorig ALV 26 juni 2018
 4. Jaarrekening 2017/18 en Verklaring kascommissie
 5. Begroting 2019/20 en vaststellen contributieverhoging.
 6. Vrijwilligerszaken / problematiek
 7. Stand van zaken rondom VVOG uit ‘t Hart
 8. Vacatures Bestuur door aftredende Bestuursleden conform schema:
  • Herman Dekker (Vice voorzitter/ Bijzondere Opdrachten)
  • Jacob de Zwaan (Secretaris)
   Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar.*
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

* U kunt zich kandidaat stellen v.w.b. de vacatures tot uiterlijk 14 oktober 2018 bij onze secretaris (secretaris@vvog.nl).

Stukken voor deze vergadering kunnen uitsluitend door leden van VVOG bij de secretaris worden opgevraagd, door een mail te sturen naar secretaris@vvog.nl. Aanvragen zullen u toegezonden worden vanaf 12 oktober 2018.

Lees bericht

Kerst klaverjassen ZAVO

15-12-2018

Zaterdag 22 december 2018 organiseren we weer het jaarlijks terugkerende kerst klaverjassen.

Lees bericht

Tim Muller verlengt bij VVOG

14-12-2018

VVOG kan met trots melden dat Tim Muller ook volgend seizoen op De Strokel te bewonderen is. De sterkhouder speelt ook dit seizoen weer een belangrijke rol in het team van Hennie in ’t Hof.

Lees bericht

Inloopavond bestuur op 19 december

14-12-2018

Het dagelijks bestuur (DB) van VVOG houdt 19 december a.s. van 19.30 tot 20.15 in het kader van de “Open Club” gedachte een inloop spreekuur.  Alle leden en vrijwilligers zijn van harte welkom om in gesprek te gaan met de bestuursleden over zaken die ze graag onder de aandacht willen brengen van het bestuur.

Nieuwsoverzicht Archief