Algemene ledenvergadering

10 Oktober 2018 / Bestuur VVOG / Algemeen

Op dinsdag 16 oktober houden we een Algemene Ledenvergadering. Deze begint om 20.00 uur en zal gehouden worden in ons clubgebouw.

De agenda van deze Algemene Ledenvergadering is als volgt :

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorig ALV 26 juni 2018
 4. Jaarrekening 2017/18 en Verklaring kascommissie
 5. Begroting 2019/20 en vaststellen contributieverhoging.
 6. Vrijwilligerszaken / problematiek
 7. Stand van zaken rondom VVOG uit ‘t Hart
 8. Vacatures Bestuur door aftredende Bestuursleden conform schema:
  • Herman Dekker (Vice voorzitter/ Bijzondere Opdrachten)
  • Jacob de Zwaan (Secretaris)
   Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar.*
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

* U kunt zich kandidaat stellen v.w.b. de vacatures tot uiterlijk 14 oktober 2018 bij onze secretaris (secretaris@vvog.nl).

Stukken voor deze vergadering kunnen uitsluitend door leden van VVOG bij de secretaris worden opgevraagd, door een mail te sturen naar secretaris@vvog.nl. Aanvragen zullen u toegezonden worden vanaf 12 oktober 2018.

Lees bericht

Maak de droom van een G-voetballer waar! 

19-10-2018

Voor de wedstrijd Nederland-Frankrijk, op vrijdag 16 november, zijn het Nederlands elftal en ING op zoek naar tweeëntwintig ING Oranjevriendjes. Tijdens deze wedstrijd gaan voor het eerst kinderen met een beperking aan de hand van de spelers mee het veld op.

Lees bericht

Kerstpakkettenmarkt 2018 bij het Dolfinarium op 14, 15, 17, 18 en 19 december aanstaande

17-10-2018

Wil jij, als bedrijf, het deze kerst eens anders doen en al je medewerkers een verrassend, passend en uniek kerstpakket geven? 

 

Lees bericht

Meld je aan voor het KNVB voetbal panel!

16-10-2018

Denk jij óók graag met ons mee over belangrijke onderwerpen of ontwikkelingen? Dan is het KNVB voetbalpanel iets voor jou!

 

Nieuwsoverzicht Archief