Algemene ledenvergadering

10 Oktober 2018 / Bestuur VVOG / Algemeen

Op dinsdag 16 oktober houden we een Algemene Ledenvergadering. Deze begint om 20.00 uur en zal gehouden worden in ons clubgebouw.

De agenda van deze Algemene Ledenvergadering is als volgt :

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorig ALV 26 juni 2018
 4. Jaarrekening 2017/18 en Verklaring kascommissie
 5. Begroting 2019/20 en vaststellen contributieverhoging.
 6. Vrijwilligerszaken / problematiek
 7. Stand van zaken rondom VVOG uit ‘t Hart
 8. Vacatures Bestuur door aftredende Bestuursleden conform schema:
  • Herman Dekker (Vice voorzitter/ Bijzondere Opdrachten)
  • Jacob de Zwaan (Secretaris)
   Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar.*
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

* U kunt zich kandidaat stellen v.w.b. de vacatures tot uiterlijk 14 oktober 2018 bij onze secretaris (secretaris@vvog.nl).

Stukken voor deze vergadering kunnen uitsluitend door leden van VVOG bij de secretaris worden opgevraagd, door een mail te sturen naar secretaris@vvog.nl. Aanvragen zullen u toegezonden worden vanaf 12 oktober 2018.

Lees bericht

Gratis toegangskaarten voor aanstaande zaterdag Ajax – VVOG 1

23-05-2019

Haal voor vertrek naar Amsterdam eerst een gratis toegangskaart in de kantine.

Lees bericht

Van blauw-geel naar groen-wit!

23-05-2019

Recent gaf Marnix Tissingh (27) bij vv Nunspeet aan dat hij de club na dit seizoen gaat verlaten. En dat was geen makkelijke beslissing voor de geboren en getogen Nunspeter die al negen jaar voor Nunspeet 1 uitkomt: “Ik ben best ambitieus en wil het graag nog een keer hogerop proberen. VVOG speelt in de derde divisie en is net als Nunspeet een echte Veluwse club. Ik zie het als een mooie uitdaging bij een mooie vereniging.”

Lees bericht

GEWIJZIGDE aanvangstijd van de wedstrijd van VVOG 1 komende zaterdag 25 mei

23-05-2019

Let op: we vertrekken eerder!

Nieuwsoverzicht Archief