VVOG is een vereniging in beweging. De onderstaande lijst met vrijwilligerstaken is dan ook nooit compleet. Is er een taak die jij wilt invullen, maar die niet op de lijst staat? Aarzel niet en stuur een e-mail naar vrijwilligers@vvog.nl. In overleg bekijken wij dan wat de mogelijkheden zijn.

Aanmelden voor een vaste functie kan het beste door rechtstreeks contact op te nemen met een van de coördinatoren. Weet je niet bij wie je moet zijn? Stuur dan een mail naar vrijwilligers@vvog.nl.

Wij helpen je dan om met de juiste persoon in contact te komen.

Functie

Administratie Algemeen  
Administratie Facilitaire zaken
Administratie Jeugdcommissie
Administratie Loon
Administratie Sponsoring
Administratie Vrijwilligers en Evenementen  
Bestuurslid  
Coördinator A- en B-Jeugd
Coördinator C-Jeugd  
Coördinator Communicatie
Coördinator D-Jeugd
Coördinator Damescommissie
Coördinator Dolfijn/Flevo-League
Coördinator E-Jeugd
Coördinator Evenementencommissie  
Coördinator F-Jeugd
Coördinator G-Jeugd
Coördinator Medewerkers Kantine
Coördinator Medewerkers Wedstrijdsecretariaat
Coördinator Medewerkers sponsorhome
Coördinator Meisjes
Coördinator Scheidsrechterscommissie
Coördinator Schoonmaak- en Onderhoud
Coördinator Senioren (selectie)
Coördinator Senioren + Dames (niet-selectie)  
Coördinator Sponsorcommissie
Coördinator Technische Commissie
Coördinator Toernooicommissie (jeugd)
Coördinator Toezicht Kleedkamers  
Coördinator Veiligheidszaken/stewards
Coördinator Vrijwilligerscommissie
Coördinator Website
Coördinator Zondagcommissie
EHBO-medewerker  
Fotograaf
Hoofd Opleidingen Jeugd
Kaartcontrole entree
Kascommissie
Kasverantwoording Kantine
Kledingcommissie
Ledenadministratie
Leider Dames (niet-selectie)
Leider Dames (selectie)
Leider Junioren (ABCD)
Leider Pupillen (EF)
Leider Senioren (G-voetbal)
Leider Senioren (niet-selectie)
Leider Senioren (selectie)
Lid Damescommissie  
Lid Evenementencommissie  
Lid Jeugdcommissie
Lid Scheidsrechterscommissie
Lid Seniorencommissie
Lid Sponsorcommissie
Lid Technische Commissie
Lid Technische Commissie Jeugd
Lid Toernooicommissie Jeugd
Lid Vrijwilligerscommissie  
Lid Zondagcommissie
Manager inkoop kantine
Materiaalman (selectie)
Medewerker Communicatie  
Medewerker Kantine  
Medewerker Lief en Leed
Medewerker Schoonmaak en Onderhoud  
Medewerker Sponsorhome (gastheer/-vrouw)  
Medewerker VVOG Businessclub
Medewerker VVOG-TV  
Medewerker Website  
Medewerker Wedstrijdsecretariaat (gastheer/-vrouw)  
Notuliste  
Ontvangst nieuwe leden
Penningmeester
Projectgroep Verloting  
Scouting
Secretaris
St. Accommodatie Bestuurslid
St. Accommodatie Penningmeester
St. Accommodatie Voorzitter
Stadionspeaker  
Toezichthouder wedstrijden selectie/steward  
Toezichthouder Kleedkamers  
Trainer Dolfijntjes/Flevo-league
Trainer G-Jeugd
Trainer Junioren (ABCD)  
Trainer Meisjes
Trainer Pupillen (EF)  
Trainer Selectie
Trainer Senioren (niet-selectie)
VVOG Voetbal Academy
Vertrouwenspersoon
Verzorger/Fysio
Voorzitter
Voorzitter Jeugdcommissie
Voorzitter VVOG Businessclub
Wedstrijdsecretariaat: indeling scheidsrechters
Wedstrijdsecretariaat: indeling veld- en kleedkamers
Wedstrijdsecretariaat: oefenwedstrijden jeugd  
Wedstrijdsecretaris: Jeugd ABC+G
Wedstrijdsecretaris: Jeugd DEF+meisjes
Wedstrijdsecretaris: Senioren + Dames (niet-selectie)  
Zavo Bestuurslid