Biodiesel Kampen

Contactgegevens

Biodiesel Kampen B.V. is in 2006 opgericht en heeft als hoofdactiviteit het produceren van biodiesel uit de 2e generatie. Binnen Nederland was Biodiesel Kampen B.V. in die periode een pionier, maar buiten Nederland waren er toen al een aantal biodieselfabrieken opgestart.

Biodiesel Kampen B.V. maakt voor de productie van haar 2e generatie biodiesel hoofdzakelijk gebruik van gerecyclede frituurolie -en vetten die getypeerd worden als afval en hierdoor slechts geschikt zijn voor (energie)verbranding.  De biodiesel van Biodiesel Kampen B.V. staat dan ook volledig los van de 1e generatie biodiesel waarop tot op de dag van vandaag  vanuit de maatschappij veel kritiek (o.a. voedselprijs opdrijvend) is, omdat deze gerelateerd is aan voedsel.

De discussie inzake de duurzaamheid van biodiesel heeft in 2009 al geresulteerd in de ‘Regeling dubbeltelling betere brandstoffen’. Deze regeling houdt in dat de 2e generatie biobrandstoffen dubbel meetellen bij de realisatie van de bijmengverplichting van biobrandstoffen. Door deze regeling worden olieraffinaderijen gestimuleerd om 2e generatie biodiesel van Biodiesel Kampen B.V. in te zetten ten behoeve van de bijmengverplichting.

Biodiesel Kampen B.V. beschikt over het International Sustainability & Carbon Certification (ISCC). Met dit certificaat toont Biodiesel Kampen B.V. aan duurzaam te produceren en mee te werken aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. De ISCC benadert de duurzaamheid van de plaats waar de grondstof is ontstaan tot en met de eindgebruiker. Biodiesel Kampen B.V. eist hierdoor ook van haar leveranciers dat zij voldoen aan de eisen van duurzaamheid.

Onze hoofdactiviteit is het produceren van biodiesel uit afvalstromen. Biodiesel Kampen B.V. maakt voor haar productie voornamelijk gebruik van de door UCO Kampen B.V. ingezamelde en verwerkte frituurolie- en vetten.

EPA en ISCC Gecertificeerd