Agenda Algemene Leden Vergadering ZAVO

11 November 2019 / ZAVO

Agenda Algemene Leden Vergadering ZAVO
 
 
De ZAVO nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 november 2019 aanstaande. De avond begint om 20.00 uur.
 
Agenda ALV 13 november 2019.

1.Opening
2.Ingekomen stukken en mededelingen
3.Goedkeuring notulen 7 november 2018
4.Verslag verenigingsjaar
5.Verslag penningmeester 2018 – 2019
6.Verslag kascommissie (René van der Vegt, Jos Poot)
7.Verkiezing nieuw lid kascommissie (aftredend is René van de Vegt)
8.Bestuursverkiezing. Marnix de Heer, niet herkiesbaar en Arend Mulder, herkiesbaar.
9.Voordracht nieuwe bestuursleden. Heino van Meekeren, Gerrit van Putten en Richard Burgemeester. De laatste in de functie van secretaris.
10.Verwachtingen leden
11.Rondvraag
12.Verloting Club van 100
13.Sluiting
 

De stukken voor de vergadering zijn op te vragen bij Jan Jansen (janjansen1953@hotmail.com)  en/of Sjaak Bouwmeester (bouwmeester011@kpnmail.nl).

Lees bericht

Sinterklaascadeau kopen?

15-11-2019

Tip tip tip!

Lees bericht

Maandag 2 december wijnproeverij

15-11-2019

Sponsorhome VVOG

Lees bericht

Superlot voor JO11-1

14-11-2019

Je hebt nog even de tijd om met jouw team een Superlot te kopen net als de JO11-1, maar wacht niet te lang!

Nieuwsoverzicht Archief